At være Garder / Funktioner

Funktioner

Tambourmajor
Jasmin Holm Sørensen
 
Talsgardere
Jasmin Holm Sørensen og Katja Andreasen
 
Koncertmester
Signe Lærke Due
 
Fanesergent og Faneløjtnant
Jens Otto Gosch Nelke og David Lynge Kristensen
 
Mascot Gardine og Mascot Don Carlos
Smila Roman Hansen og Lea Dencker
 
Mascot Gardine og Mascot Don Carlos
Sacha Møller Foldal g Robin Hansen
 
Trommestemmemester
Tobias Holde Klint
Ruds-Vedby Garden | Postadresse Kvædevej 12, 4291 Ruds Vedby  | Tlf.: 40590815