Information / Historie

Historie

Der var engang........
Vores historie

Ruds-Vedby Garden er stiftet i 1987. Garden består af et tambourkorps, der på nuværende tidspunkt tæller 35 piger og drenge i alderen 8 til 28 år. Garden har opholdssted i egne lokaler som findes på adressen Skolegade 18 i Ruds Vedby. Garden har gennem alle årene repræsenteret lokalområdet, ved festlige og folkelige arrangementer, stævner og mesterskaber på bedste vis.

Dengang ..... En mand - en idé, der manglede en bygarde i den lille stationsby på Vestsjælland - Han vil skabe en bygarde for Ruds-Vedbys og omegns børn og unge, og målet var, at have denne på gaden på Ruds-Vedby dagen 29. maj 1988. Denne mand er stifteren af det hele, denne mand er stadig formand for Ruds-Vedby Garden den dag idag, Carsten Petersen. Ideen blev til handling, en stiftende generalforsamling fandt sted - En bestyrelse og foreningen: "Ruds-Vedby Gardens venner" blev begge stiftet.

At løfte i flok

Bestyrelsen ved den stiftende generalforsamling 1987, bestod af

Formand: Carsten Petersen
Daglig Leder: Ejving Larsen
Næstformand: Gudrun Waksvik
Kasserer: Mogens Hauge
Sekretær: Kirsten Andersen
Bestyrelsesmedlem: Tove Danielsen
Talsgarder: Dorthe West-Nielsen
Talsgarder: Mette Henriksen
Ruds-Vedby Gardens venner bestod af:

Formand: Lasse Danielsen
Næstformand: Egon Jensen
Kasserer: Raymond Nelander
Sekretær: Marianne Hansen
Bestyrelsesmedlem: Gunvor Nielsen

Disse var den bærende kraft for, at føre ideen ud i praktisk.

Som et led i etableringen blev der udvalgt nogle delegater der hver især fik 500 kr. i hånden, og denne femhundredekroneseddel skulle disse delegater få til at yngle sig større.

Dette var for at rejse penge til uniformer, instruktører og instrumenter. Garden havde etableret sig på Holbergskolen i Dianalund, her havde de et rum af 30 Kvm2. Der var ikke meget at starte Ruds-Vedby Garden op med, men der blev arbejdet på højtryk i 1987 for at få denne bygarde drøm til at gå i opfyldelse.

Senere rykkede Garden dog til Ruds-Vedby, i kælderen - lokalerne var ikke blevet større men nu havde Garden deres øve sted i Ruds-Vedby.

"I Natten Klam og Kold" ...

Gardisterne strømmede til, og i 1987 var der **** tilmeldte gardister i den ny stiftede Ruds-Vedby Garden. Af melodierne der skulle læres var der to på programmet, disse var "I Natten Klam og Kold" og "Colonel Bogey". Der blev hyret nogle behjælpelige instruktører der lærte gardisterne at spille de tre melodier.

De instruktører var

Max Hansen - Trommer og slagtøj
Ejving Larsen - Fløjter

Derudover skulle alle jo også lærer at gå i takt, svinge med armene, følge en tambourmajor (tambourmajoren skulle også lærer at være tambourmajor) og sidst men ikke mindst - lærer at gå i takt imens man spillede melodierne.
 
 
Ruds-Vedby Gardens første fællesbillede - her ses også de to instruktører Ejving Larsen til venstre som fløjteinstruktør og Gardens daglige leder, og Max Hansen til højre som trommeinstruktør.

Fra drøm til virkelighed
På Ruds-Vedby dagen, 29. maj 1988 kom dagen alle havde ventet spændt på. Den nye Ruds-Vedby Garden skulle spille igennem Ruds-Vedby for første gang.

"Der er aldrig set så mange mennesker på Rudsgade før" sagde Radio Høng, da de dækkede begivenheden over radioen.
 
Uniformen - hvem, hvad, hvordan

En blå stribe i uniformen symboliser Sorø kommunes byvåben. På uniformen bæres Løve Herreds våbenskjold fra 1584 med særlig tilladelse.

Mange børn og unge har været iklædt og deltaget aktivt i Ruds Vedby gardens aktiviteter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt gennem de 25 år Ruds-Vedby Garden har eksisteret. Derigennem bidraget til mange erfaringer, minder og ikke mindst spændende, lærer- og oplevelsesrige stunder som fortsat kommer mange til del – hver især har vi alle en rolle i spillet, hver enkelt har sin!
En, to, tre - hundrede, tohundrede

Igennem tiden har Ruds-Vedby Garden til dags dato haft 222 gardister. Der har været gode tider og hårde tider - at være garder er en livsstil og man indgår pludselig i et stort fællesskab og man udøver en kunstart til de forskelligeartede arrangementer. Tiderne har været hårde, som for så mange andre garderkorps. Garden har været nede og vende på 18 gardister men fordi der har været de 18 gardister, en stærk bestyrelse bag, supportere og dem der stadig vil booke en lille bygarde bestod Ruds-Vedby Garden tiden, fordi vi løfter i flok!

Så tak til dem der har været, til dem der er og til dem der kommer. Vores venner, supportere, familier der støtter op om denne kultur. Til de 222 gardister igennem tiden og til de mange arbejdssomme, frivillige mennesker der har siddet i både Ruds-Vedby Gardens bestyrelse men også i Ruds-Vedby Gardens venner. Uden jer - ingen os!
 
Ruds-Vedby Gardens 1 års fødselsdag
 
 
Året 1987 - 1988 var en travl tid
 
Vores indbydelse til de mange garderkorps skrevet af vores formand Carsten Petersen
 
 
 
De to maskotbærer Per Koch, som bærer mascotten Don Carlos og Ane Marin Petersen, som bærer mascotten Gardine
5 års fødselsdagen blevet fejret i stor stil med inviterede garderkorps fra hele Danmark
En regnfuld dag blev det til, da Ruds-Vedby Garden fejrede deres 5 års fødselsdag - humøret var dog højt
Følgende garderkorps var tilstede, da Ruds-Vedby Garden fyldte 5 år:

Prins Jørgens Garde
Odense Pigegarde
Gladsaxe Pigegarde
Vedbæk Pigegarde
Brøndby Hestegarde
Sakskøbing Tambourkorps
Nakskov Garden
Danmark Garden
Slagelse Garden
Faxe Garden

"Da vi stod i parken til Vedbygaard og hørte de andre garder spille fødselsdagssangen, var det så man fik tårer i øjnene" Sådan sagde Irene Hansen fra Ruds-Vedby Garden i forbindelse med Gardens 5 års fødselsdag.
Siden 1987

Siden 1987 har der været gang i Ruds-Vedby Garden. Garden har gennem mange år optrådt i Tivoli, og var i 1993 ferieafløser for selveste Tivoli Garden. Garden har også tidligere deltaget hvert år i Bygardernes Dag, hvor Dyrehavsbakken, Legoland og BonBon-Land har haft Garden på besøg.

Ved indvielse af både Storbælts broen og Øresunds broen var Ruds-Vedby Garden også med i disse historiske begivenheder. Med undtagelse af det første Danmarksmesterskab for Bygarder tilbage i 1993 og igen i 2009, har Ruds-Vedby Garden lige siden deltaget ved samtlige mesterskaber, og opnåde i 1997 en 8. plads i præcisionsmarch. Senest kan nævnes en 12. plads i tattoo/show fra 2011.

Garden har haft den store ære og glæde, at spille for kongehusets repræsentanter ved forskellige lejligheder. Dels i 1993 og igen i forbindelse med vores by Ruds-Vedbys 700 års jubilæum i 2007.

Ruds-Vedby Garden har været Danmark ambassadør, dels ved de danske årsmøder i Sydslesvig og gennem sine mange rejser i udlandet. Garden har optrådt og vist de danske farver i Tyskland, Italien, San Marino, Østrig, Tjekkiet, Polen samt to gange i Ungarn, tre gange i Spanien, Norge og Sverige. I 2010 tog Ruds-Vedby Garden den helt store tur, og rejste til Kina - Beijing, hvor der ialt deltog 63 gardere, ledere og supportere. Her spillede Ruds-Vedby Garden bl.a. på Den Kinesiske Mur, Den Kongelige Danske Ambassade i Beijing og Beijings største indkøbscenter.

I oktober 2012 gik turen atter engang til Spanien, hvor der blev spillet til Oktober Festivalen, som noget nyt fløj Garden tur/retur til Spanien - på Europa destinationer er det ellers bussen der er transportmiddel. I året 2013 deltog Ruds-Vedby Garden til DM i Frederikshavn, hvor der også blevet hevet flotte placeringer hjem. Som noget nyt dette år, så etablere Garden en kursus virksomhed, og første kursus fandt sted medio Oktober, hvor omkring 44 kursister og 13 undervisere deltog. Stor succes - det har nu gjort, at et kursus igen finder sted i April 2014.

Året 2014 kan der ses frem til en forlænget weekendstur til Norge, i maj, hvor Garden skal deltage i fejringen af Norges 200 års National Dag, hvor Garden skal gå med i en stor parade i Eidsvoll - der hvor Norges grundlov blev skabt. Senere i maj drager Garden til deres venskabsgarde i Jylland, nemlig Skive Garden som fejre jubilæum. Sidst på året rejser Garden til Østrig i efterårsferien. Travlt år forude.

I vores garde lærer man udover at beherske et musikinstrument – disciplin, præcision, at tage hensyn til andre, og det at være en god kammerat.

Ruds-Vedby Garden | Postadresse Kvædevej 12, 4291 Ruds Vedby  | Tlf.: 40590815