Bestyrelsen og medlemmer

Bestyrelsen

Ruds Vedby Garden består af 5 frivillige medlems valgte personer, samt 2 suppleanter uden stemmeret  

Formand

Karina Hansen 

Konstitueret Næstformand

Lone Hansen

Sekretær

Mie Aakerman

Kasserer

Claus Roman Hansen


Bestyrelsesmedlem

Katja Andreeasen

1. Suppleant

Diana Messmann

2. Suppleant

Ledig plads

Gældende vedtægter

Seneste referat fra generalforsamling

Instruktører

Begge instruktører er ansat af garden til at hjælpe vores gardister til at lære og løfte deres musikalske kunnen.

 Fløjte instruktør

Interesseret?
Send ansøgning til rudsvedbygarden@gmail.com


Trommeinstruktør

Mie Aakerman

Erfaring:

  • Arbejdet i Den Kongelige livgarde
  • Spillet i Helsingør Pigegarde

Hjælpekorpset

Dette udvalg hjælper Garden med udarbejdelse af materiale til Fondssøgning & Sponsorater samt generelt nytænkning for foreningen, fx med rekruttering af nye medlemmer og meget mere.

Udvalget har intet mandat til hverken at handle eller lave afgørelser for foreningen og skal alene tænkes som forældre, garder og andre der gerne vil hjælpe med fodarbejdet ved ovennævnte. I udvalget vil altid være en udvalgt fra bestyrelsen.

Rene Hansen

Claus Roman Hansen

Kasser i RVG

Katja Andreasen

Ligeledes aktiv medlem i RVG

Thomas Leer

Vores gardister


Major  

Piccolofløjte

Smila Roman Hansen

Indtrådt 2017

Major

Årets Garder 2018 + 2021

Major

Piccolofløjte

Katja Andreasen

Indtrådt 2006

Major

Årets Garder 2011

Marchtromme

Mads Hansen

Indtrådt 2018

Årets GarderSmil 2019

Årets Garder 2021

Talsgarder

Marchtromme

Nathan Mbanga

Indtrådt 2018

Koncertmester

Talsgarder

 Marchtrommer & Tungt      Slagtøj

Mads Flink

Indtrådt 2019

Bækkener

Davena Mbanga

Indtrådt 2018

Grundskolen 

Piccolofløjte

Stella Kold

Indtrådt 15.04.2021

Mascot bærer

Grundskolen Marchtrommer & Tungt       Slagtøj

Christina Leer

Indtrådt 2019

OG 13 Gardister på prøve...

(De kommer på når prøveperiode er over)