Erhvervs Sponsor

Hvilket sponsorat passer dig?

Klik på PDF med information om Sponsorataftaler samlet, hvis du ønsker materiale til at sende videre


Gardernyt udkommer 2-4 gange årligt og eksponeres via sociale medier og omdeles med post i lokalområdet mv.

Sponsoratet kan betales både månedsvis eller årligt, der gælder en bindingsperiode på minimum 1 år for Bronze, Sølv & Guld Sponsorat

Hvor får vi vores indtægt fra?

Ruds Vedby Garden drives af en frivillig bestyrelse samt 2 lønnede musikinstruktører.
Vi får kommunalt tilskud fra Sorø Kommune samt indtægt i form af kontingent og arrangementer.

Jeres støtte vil gå til at hjælpe børn og unge til at skabe færdigheder indenfor sociale samt musikalske kunnen, fællesskab samt disciplin, alle færdigheder der er gode at få med ind i voksenlivet. 
Helt konkret vil jeres støtte gå til, at vi har råd til at tage gardisterne på udflugter, rejser samt at sikre os kvalificeret instruktører til at lære dem det musikalske.
Herud over går jeres støtte også til vedligeholdelse/indkøb af instrumenter, uniformer og andet relevant materiale til at hjælpe og støtte vores Gardister i deres Garderliv.

Skulle i have lyst til at sponsorere et større beløb årligt, end det ovennævnte giver muligheder for, skriver i blot dette i bestillings blanketten når i klikker jer ind på jeres valg.

Forandring er ikke noget, vi skal være parate til. Forandring er noget VI SKABER.